Rindlags Hemtjänst & Service AB

Trädgård

Vi utför trädgårdsarbeten såsom:

  • Rensa ogräs
  • Lövkrattning
  • Gräsklippning av större ytor
  • Beskär fruktträd
  • Häck klippning m.m.

 

Priser

450kr/timmen inkl moms.

Resetillägg tillkommer vid bilresa mer än 3 mil

En grundavgift à 50kr tas ut på slitage av medhavda redskap samt drivmedel. Förbrukningsmaterial som ej täcks av grundavgiften debiteras separat.

 

 

Tänk på att du som är privatperson har rätt till vissa hushållsnära tjänster(ex.städning) vilket innebär att du från och med den 1 juli 2009 blir fakturerad endast 50% av kostnaden.
Läs mer på www.skatteverket.se

 

Nya priser from 1/1-2012 Ring för mer information